ساخت تندیس| لوح تقدیر|استند تبلیغاتی|نشان بج سینه|ساعتهای فلزی و چوبی|صنایع تبلیغاتی با پارس حدیث

اصل کیفیت و هنر ایرانی در صنایع تبلیغاتی را از پارس حدیث بخواهید!

محصولات

تندیس های حجمی

آرم و برند مورد نظر شما قابل اجرا می باشد .

در ساخت تندیس و پیکره به طور کلی ۳ روش اجرایی وجود دارد:

۱) کنده کاری (حجاری): در این روش پیکره تراش کار خود را با توده ای از ماده ی جامد مثل سنگ یا چوب آغاز می کند و در روند کاستن از آن توده به شکل مورد نظر می رسد.

۲) شکل دهی: در این روش با افزودن و شکل دادن به ماده، حجم کلی مورد نظر به دست می آید. انواع مواد حجم پذیر چون موم، گچ، گِل و … را می توان در این روش به کار گرفت.

۳) جفت کاری: در این روش هنرمند اجزا تندیس را جداگانه می سازد و گاه قطعات پیش ساخته یا اشیای یافته و آماده را به کمک جوش کاری، لحیم کاری، پرچ کردن، میخ کردن، چسبانیدن و غیره به هم پیوند می دهد تا شکل نهایی کامل شود. بنابراین تندیس با این روش لزوما از یک ماده همگن ساخته نمی شود.

تندیس های ساخته شده به روش های شکل دهی و جفت کاری را می توان با اسلوب قالب گیری و ریخته گری به آثار مقاوم و ماندنی بدل کرد.

در ساخت تندیس ها هر سه روش به کار می آید اما اغلب از روش سوم یعنی جفت کاری بهره گرفته می شود. دلیل اصلی آن لزوم تکرارتندیسها است که به جز در موارد استثنایی، تندیس ها به صورت تک ساخته نمی شوند، به همین دلیل اگر تندیس ها به صورت یک تکه هم ساخته شوند، از شکل اصلی یک قالب تهیه می شود و بوسیله ریخته گری و قالب گیری تکرار می شود.

1349678621_1.jpg 1349678906_1.jpg 1349678906_2.jpg 1349678906_3.jpg 1349678906_4.jpg 1349678906_5.jpg 1349678906_7.jpg 1349678906_8.jpg 1349679711_2.jpg 1349679711_3.jpg 1349679711_4.jpg 1349679711_5.jpg 1349680194_1.jpg 1349680194_2.jpg 1349680194_3.jpg 1349680194_4.jpg 1349680194_5.jpg 1349680194_6.jpg 1349680194_7.jpg 1349680194_8.jpg 1349680194_9.jpg 1349680194_10.jpg 1349760107_1.jpg 1350821751_2.jpg 1350821751_3.jpg 1350821751_5.jpg 1350993253_1.jpg 1350993253_2.jpg 1350993723_1.jpg 1350993723_2.jpg 1350993723_3.jpg 1350993723_4.jpg 1350993723_5.jpg 1350993723_6.jpg 1350993723_7.jpg 1350993723_8.jpg 1350993723_9.jpg 1351426522_1.jpg 1351426522_2.jpg 1374059362_1.jpg 1374059389_1.jpg 1374059641_1.jpg 1379253740_1.jpg 1407296986_1.jpg

تندیس های یک بعدی

در حالت دیگر هنرمند با بهره گیری از فنآوری بسیار پیشرفته لیزر و با استفاده از دستگاههای لیزر فلزات و غیر فلزات، قطعات یکسان را در تعداد بالا و با دقت فوق العاده زیاد جهت استفاده در روش جفت کاری در زمان کم آماده می سازد و سپس به مونتاژ قطعات و خلق  تندیس ها اقدام می نماید.

با توجه به فلسفه ساخت  تندیس و سبک های اجرایی آنها می توان گفت، ساخت تندیس از سپهر هنر مجسمه سازی فراتر رفته است و در اغلب موارد تندیس حاصل بهره گیری از دست کم سه زمینه هنری یعنی مجسمه سازی، ارتباط تصویری (گرافیک) و طراحی صنعتی است. در مرحله طراحی لزوم ارتباط تصویری با مخاطب در فضای فرهنگی یا تجاری اهمیت طراحی گرافیک تندیس ها را برجسته می کند. طراحی مبتنی بر کارایی در ساخت  تندیس اهمیت فراوان دارد که در حوزه طراحی صنعتی تعریف می شود، اما در مرحله اجرا و ساخت، مجسمه سازی و طراحی صنعتی نقش تعیین کننده ای را پیدا می کنند.

1349760563_1.jpg 1349760563_2.jpg 1349760563_3.jpg 1349760563_4.jpg 1349760563_5.jpg 1349760563_6.jpg 1349760563_7.jpg 1349760563_8.jpg 1349760563_9.jpg 1349760563_10.jpg 1349760800_1.jpg 1349760800_2.jpg 1349760800_3.jpg 1349760800_4.jpg 1349760800_5.jpg 1349760800_6.jpg 1349760800_7.jpg 1349760800_8.jpg 1349760800_9.jpg 1349760800_10.jpg 1349761487_1.jpg 1349761487_2.jpg 1349761487_3.jpg 1349761487_4.jpg 1349761487_5.jpg 1351427015_1.jpg 1410248235_1.jpg

تندیس های دو بعدی

تندیس های کوچکی که امروز در عرف رایج به عنوان تندیس شناخته می شوند، برای یادآوری و گرامیداشت یک رویداد تاریخی یا به عنوان یادبود یک آیین بزرگداشت، همایش و یا نشان برتر یک جشنواره ساخته می شود. در مورد اخیر گاه یک تندیس چنان اعتباری می یابد که نماد شاخص هویت یک جشنواره می شود. این کارکرد فرهنگی  تندیس ها است، امروزه  تندیسها کارکرد تجاری هم یافته اند، گسترش فضای رقابت، پیشرفت فنآوری و گسترش زمینه های ارتباط با مخاطبین، روز به روز اهمیت روش های هنری در تبلیغ کالا را افزایش می دهد. در این راستا گاه  نام واره (لوگو تایپ)، نشان (آرم) یا نماد و زمینه فعالیت موسسه یا نهاد به شکل یک  تندیس نمایان می شود و گاه کالا و محصول شرکت در قالب یک  تندیس رخ نمایی می کند و بدین ترتیب یک تندیس در تزیینات یک فضا جایگاهی برای یک تبلیغ تجاری تعریف می کند.

1349762444_1.jpg 1349762444_2.jpg 1349762444_3.jpg 1349762444_4.jpg 1349762444_5.jpg 1349762444_6.jpg 1349762444_7.jpg 1349762444_8.jpg 1349762444_9.jpg 1349762444_10.jpg 1349763619_1.jpg 1349763619_2.jpg 1349763619_3.jpg 1349763619_4.jpg 1349763619_5.jpg 1349763619_6.jpg 1349763619_7.jpg 1349763619_8.jpg 1349763619_9.jpg 1349763619_10.jpg 1350313864_1.jpg 1350313864_2.jpg 1350313864_3.jpg 1350313864_4.jpg 1350313864_5.jpg 1350313864_6.jpg 1350313864_7.jpg 1350313864_8.jpg 1350313864_9.jpg 1350313864_10.jpg 1350314321_1.jpg 1350314321_2.jpg 1350314321_3.jpg 1350314321_4.jpg 1350314321_5.jpg 1350314321_6.jpg 1350314321_7.jpg 1350314321_8.jpg 1350314321_9.jpg 1350314321_10.jpg 1350316372_1.jpg 1350316372_2.jpg 1350316372_3.jpg 1350316372_4.jpg 1350316372_5.jpg 1350316372_6.jpg 1350316372_7.jpg 1350316372_8.jpg 1350316372_9.jpg 1350316372_10.jpg 1350317342_2.jpg 1350317342_3.jpg 1350317342_4.jpg 1350317342_5.jpg 1350317342_6.jpg 1350317342_7.jpg 1350317342_8.jpg 1350317342_9.jpg 1350317342_10.jpg 1350318426_1.jpg 1350318426_2.jpg 1350318426_3.jpg 1350318426_4.jpg 1350318426_5.jpg 1350318426_6.jpg 1350318426_7.jpg 1350318426_8.jpg 1350318426_9.jpg 1350318426_10.jpg 1350822772_1.jpg 1350822772_2.jpg 1350822772_3.jpg 1350822772_4.jpg 1350822772_5.jpg 1350822772_6.jpg 1350822772_7.jpg 1350822772_8.jpg 1350822772_9.jpg 1350822772_10.jpg 1350822821_1.jpg 1350824524_1.jpg 1350824524_2.jpg 1350824524_3.jpg 1377533728_1.jpg 1377534247_1.jpg 1377534279_1.jpg 1377534350_1.jpg 1377534447_1.jpg 1377534467_1.jpg

لوح های تقدیر

بزرگداشت یک شخصیت یا یک رویداد افتخار آفرین نیازمند یک سند فاخر و ارزنده برای ثبت در حافظه اجتماع و تاریخ است. مدال ها و نشان ها از گذشته های دور تا کنون به عنوان ابزار ثبت افتخار قهرمانان به کار می رود. نقش برجسته های تصویری و گزارش های نگارش یافته بر لوح های بزرگ هم رسالت ثبت رویدادهای تاریخی را داشته اند.

امروزه از این ابزارها با همان فلسفه ی کاربردی بهره گیری می شود اما به کارگیری لوح تقدیر، برای سپاس و بزرگداشت از شخصیت ها متداول تر و مرسوم تر است. لوح تقدیر به طور معمول در یک آیین بزرگداشت اعطا می شود، بنابراین کارکرد یادبود آن مراسم را هم داراست.

گاهی یک مدرک تحصیلی یا حرفه ای به صورت یک لوح تقدیر ارزشمند و زیبا ارائه می شود تا بستر مناسبی برای نمود ارزش و اعتبار آن مدرک فراهم شود.

لوح تقدیر شامل یک نوشتار زیبا روی یک زمینه مناسب است که اعتبار آن با مهر و امضاء یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا یک نهاد با صلاحیت تایید می شود. درونمایه نوشتار، سپاسگذاری و گرامیداشت یک کار افتخار آفرین یا تایید به دست آوردن یک جایگاه ارزشمند است.

1349769665_1.jpg 1349769665_4.jpg 1349769665_5.jpg 1349769665_6.jpg 1349769665_7.jpg 1349769665_8.jpg 1349769665_9.jpg 1349769665_10.jpg 1349773800_1.jpg 1349773800_2.jpg 1349773800_3.jpg 1349773800_5.jpg 1349773800_7.jpg 1349773800_8.jpg 1349773800_9.jpg 1349773800_10.jpg 1349774158_1.jpg 1349774158_2.jpg 1349774158_3.jpg 1349774158_4.jpg 1349774158_5.jpg 1349774158_6.jpg 1349774158_7.jpg 1349774158_10.jpg 1350904034_1.jpg 1350904034_2.jpg 1354690911_1.jpg 1354690911_3.jpg 1354690911_4.jpg 1354690911_5.jpg 1372680666_1.jpg 1372680710_1.jpg 1372680774_1.jpg 1372681059_1.jpg 1373877002_1.jpg 1377405040_1.jpg 1377405176_1.jpg 1377406264_1.jpg 1377524296_1.jpg

انواع کیف و ساک تبلیغاتی

1349775666_1.jpg 1349775666_2.jpg 1349775666_3.jpg 1349775666_4.jpg 1349775666_5.jpg 1349775666_6.jpg 1349775666_7.jpg 1349775666_9.jpg 1349775666_10.jpg 1349776053_1.jpg 1349776053_2.jpg 1349776053_3.jpg 1349776053_4.jpg 1349776053_5.jpg 1349776053_6.jpg 1349776053_7.jpg 1349776053_8.jpg 1349776053_9.jpg 1349776053_10.jpg 1349776728_1.jpg 1349776728_2.jpg 1349776728_3.jpg 1349776728_4.jpg 1349776728_5.jpg 1349776728_6.jpg 1349776728_7.jpg 1349776728_8.jpg 1349776728_9.jpg 1349776728_10.jpg

ساعت رومیزی و دیواری

 

(آرم و برند مورد نظر شما قابل اجرا می باشد .)

بهترين هديه تبليغاتي، هدايايي هستند که بيشتر و بهتر ديده شوند، ساعت هاي تبليغاتي طراحي و ساخته شده توسط شركت پارس حديث با توجه به خاص و يگانه بودن طراحي آنها، طراحي انجام گرفته بر اساس آرم، لوگو و شعار تبليغاتي مشتري، استفاده از انواع متريال هاي جديد و بهره گيري از آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا نظير ليزر و چاپ بر روي تمامي سطوح، بسيار جذاب و بديع بوده و به اين دليل شاخصه بيشتر و بهتر ديده شدن را دارا مي باشند که اين موجب مي شودتاشرکتها،سازمانهاوموسسات مختلف از آن به عنوان بهترين هديه تبليغاتي ياد کنند.

1349777633_1.jpg 1349777633_2.jpg 1349777633_3.jpg 1349777633_5.jpg 1349777633_6.jpg 1349777633_7.jpg 1349777633_8.jpg 1349777633_9.jpg 1372679751_1.jpg 1372679806_1.jpg 1372679948_1.jpg 1372679971_1.jpg 1372680005_1.jpg 1372680037_1.jpg 1372680080_1.jpg 1372680109_1.jpg 1372680143_1.jpg 1393073297_1.jpg 1393073328_1.jpg 1393073425_1.jpg 1393073499_1.jpg 1393073579_1.jpg 1393073687_1.jpg 1393074107_1.jpg 1393075767_1.jpg 1393075983_1.jpg 1393076134_1.jpg 1393076332_1.jpg 1393076536_1.jpg 1393076717_1.jpg 1393076891_1.jpg 1393077765_1.jpg 1393078545_1.jpg 1393079042_1.jpg 1393081646_1.jpg 1393081765_1.jpg 1393081784_1.jpg 1393081810_1.jpg 1393081836_1.jpg

مدال و بج سینه

يکي از خدمات ارائه شده توسط شركت پارس حديث طراحي و ساخت انواع نشان هاي سينه (بج سينه) در اندازه و فرم هاي گوناگون مي باشد.

اين نشان ها فلزي نبوده و جنس آنها از پلکسي گلاس و مولتي استايل بوده و به اين دليل سبُک مي باشند، ولي با اين وجود داراي طرح هاي متنوع بوده و در اجراي آن مي توان از ترکيب ليزر و چاپ استفاده نمود که اين موضوع باعث تنوع بسيار در اينگونه نشان هاي سينه (بج سينه)مي شود.

1349845936_1.jpg 1349845936_2.jpg 1349845936_3.jpg 1349845936_4.jpg 1349845936_5.jpg 1349845936_6.jpg 1349845936_7.jpg 1349845936_8.jpg 1349845936_9.jpg 1349845936_10.jpg 1349851106_1.jpg 1349851106_2.jpg 1349851106_4.jpg 1349851106_5.jpg 1349851106_6.jpg 1349851106_7.jpg 1349851106_8.jpg 1349851106_9.jpg 1349851295_1.jpg 1349851295_2.jpg 1349851295_3.jpg 1349851295_4.jpg 1349851295_7.jpg 1349851295_8.jpg 1349851295_9.jpg 1373725673_1.jpg 1373725711_1.jpg 1373725771_1.jpg 1373725792_1.jpg 1373725805_1.jpg 1373725822_1.jpg 1373725841_1.jpg 1373725873_1.jpg 1373725890_1.jpg 1373725956_1.jpg 1373726027_1.jpg 1373726046_1.jpg 1373726087_1.jpg 1373726170_1.jpg

استند-سازه های پلکسی گلاس

1349852479_2.jpg 1349852479_3.jpg 1349852713_3.jpg 1349852713_4.jpg 1349852713_6.jpg 1349852713_8.jpg 1349852713_9.jpg 1349856396_2.jpg 1349856396_4.jpg 1350987350_1.jpg 1350987350_2.jpg 1377404700_1.jpg 1396680448_1.jpg 1396680511_1.jpg 1396680529_1.jpg 1396680546_1.jpg 1396680625_1.jpg 1396680642_1.jpg 1397902614_1.jpg 1397902641_1.jpg 1397902663_1.jpg 1397902688_1.jpg 1397902722_1.jpg 1397902750_1.jpg 1397902785_1.jpg 1397902812_1.jpg 1397902890_1.jpg 1397902915_1.jpg 1397902949_1.jpg 1397903478_1.jpg 1397903523_1.jpg 1410153864_1.jpg

جدیدترین محصولات

function.resize_image (6) function.resize_image (7) function.resize_image (5) function.resize_image (4)

بازدید آنلاین : 1
بازدید امروز : 1
بازدید هفته : 10
بازدید کل : 40142